SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham gia các gói thầu sửa chữa, mua sắm Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 03-07-2020

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa và mua sắm năm 2020,

Sở đang triển khai thực hiện sửa chữa, mua sắm thiết bị Văn phòng bao gồm:

- Gói thầu 1: Sữa chữa đại tu xe ô tô.

- Gói thầu 2: Bàn ghế và tủ tài liệu

- Gói thầu 3: Thiết bị tin học

- Gói thầu 4: Màn hình led phòng họp

Các đơn vị có thể tham gia 01 hoặc nhiều gói thầu. Chi tiết các gói thầu theo thư mời bên dưới

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 15 tháng 7 năm 2020./.

Tài liệu đính kèm:
Thu_moi.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927495