SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 88 thủ tục hành chính
Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết:

Đang chuẩn hóa

Cấp độ 2
Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết:

Đang chuẩn hóa

Cấp độ 2
Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết:

Đang chuẩn hóa

Cấp độ 2
Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết:

Đang chuẩn hóa

Cấp độ 2
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347