SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 373 kết quả nghiên cứu
Bức khảm các tiểu văn hóa tại TP.HCM
Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, bản lĩnh yêu nước - sự nghiệp khoa học
Nghiên cứu và đề xuất mô hình đồng vận hành giữa các cơ sở dữ liệu không gian trong hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên thiên nhiên vùng ven biền Cần Giờ, thành phố Hồ Chỉ Minh và đề xuất các giải pháp bảo vệ thích hợp
Nghiên cứu việc triển khai tích hợp hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho mạng lưới quan trắc môi trường Tp. HCM
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phân lũ, chậm lũ, giảm lũ nhằm giảm ngập lụt cho TP. HCM khi hồ Dầu Tiếng xả lũ theo thiết kế hoạc gặp sự cố
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường đối với trường hợp ảnh hưởng có tính chất liên vùng
Nghiên cứu xây dựng đề án và các giải pháp phát triển ngành công nghiệp môi trường tại TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
Xây dựng quy trình cảnh báo mưa lớn cho thành phố Hồ Chí Minh phục vụ dự báo ngập
Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và cảnh báo giao thông sử dụng điện thoại di động thông minh dựa trên mô hình Crowdsourcing
Xây dựng qui trình sản xuất sinh khối cây lan gấm (Anoectochilus formosanus) sử dụng hợp chất hữu cơ bằng kỹ thuật bioreactor
Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nuôi cá Bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) trong ao đất tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình phòng trừ sinh học các loại sâu hại chính (bọ trĩ, phấn trắng) và các loại nhện nhỏ hại rau được canh tác trong nhà kính, nhà lưới
Nghiên cứu công thức lai kinh tế và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản tại Tp. Hồ Chí Minh
Nghiên cứu nâng cao hàm lượng axít linoleic liên hợp (Conjugated Linoleic Acid) trong sữa bò tươ
tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503535