SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Các yếu tố tác động đến giá bất động sản tại TP.HCM, dự báo xu hướng và giải pháp phát triển bền vững
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

PGS.TS.Phan Đình Nguyên 

Cơ quan chủ quản

Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM

Sản phẩm

1. Báo cáo khoa học
- Phần mở đầu
- Chương 1: Tổng quan lý thuyết về giá bất động sản.
- Chương 2: Thực trạng giá bất động sản, các yếu tố tác động đến giá bất động sản tại TP.HCM .
- Chương 3: Dự báo và giải pháp
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4. Kỷ yếu Hội thảo 1: Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại TP.HCM
5. Kỷ yếu Hội thảo 2: Xu hướng về giá bất động sản tại TP.HCM trong những năm tới.
6. Số liệu điều tra định lượng

Kết quả

1. Báo cáo khoa học
- Phần mở đầu
- Chương 1: Tổng quan lý thuyết về giá bất động sản.
- Chương 2: Thực trạng giá bất động sản, các yếu tố tác động đến giá bất động sản tại TP.HCM .
- Chương 3: Dự báo và giải pháp
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4. Kỷ yếu Hội thảo 1: Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại TP.HCM
5. Kỷ yếu Hội thảo 2: Xu hướng về giá bất động sản tại TP.HCM trong những năm tới.
6. Số liệu điều tra định lượng

Tình hình khả năng ứng dụng

Tài liệu tham khảo cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội BĐS

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513868