SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Đánh giá một số dòng lan lai mới (Dendrobium) được lai tạo ra từ Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Phan Diễm Quỳnh

Cơ quan chủ quản

Trung tâm công nghệ sinh học Tp. HCM

Sản phẩm

Bảng mô tả các tính trạng nông học của các dòng lan vô tính được lai tạo từ Trung tâm Công nghệ sinh học (Khảo nghiệm DUS)
Mô hình sản xuất dòng lai mới (Dendrobium) được lai tạo ra từ Trung tâmcó tr iển vọng cung cấp cho các mô hình sản xuất hoa lan phục vụ thị trường trong và ngoài nước.
Triển khai 3 mô hình, trồng thử nghiệm 3-5 dòng lan vô tính, mỗi dòng 500 cây

Kết quả

3 Mô hình sản xuất dòng  lai mới (Dendrobium) được lai tạo ra từ Trung tâm có triển vọng; phối hợp Trung tâm Khuyến nông TP.HCM cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn Thành phố; Trồng thử nghiệm 3-5 dòng lan vô tính, mỗi dòng 500 cây tại Trung tâm

Tình hình khả năng ứng dụng

Phục vụ Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

tiemluc

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351