SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Mối liên hệ giữa loãng xương, thoái hóa khớp và một số yếu tố nguy cơ tim mạch
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

Cơ quan chủ quản

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Sản phẩm

- Bộ cơ sở dữ liệu về mỗi liên quan giữa loãng xương, thoái hóa khớp và một số yếu tố nguy cơ tim mạch

Kết quả

Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018, chúng tôi vận động được 1303 đối tượng nam và nữ từ 40 tuổi trở lên, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đến tham gia nghiên cứu. Tuổi trung vị của nghiên cứu là 55, tỷ lệ nữ là 66,46%.
• Tỷ lệ thoái hóa khớp gối trên X-quang trong mẫu là 41,98%, thoái hóa bàn tay trên X-quang là 29,3%. Tỷ lệ loãng xương trong mẫu là 15,04%. Các yếu tố nguy cơ tim mạch trong mẫu hiện diện với tỷ lệ lần lượt là 53,57% người RLLM, 39,14% người XVĐM cảnh, 33,31% người THA, 27,94% người béo phì, 13,74% người hút thuốc lá và 13,58% người ĐTĐ.
• Ở nữ, MĐX đo tại ba vị trí có tương quan thuận với béo phì, có tương quan nghịch yếu với LDL cholesterol và total cholesterol máu. Tương tự, loãng xương có tương quan nghịch với béo phì, và tương quan thuận với LDL-cholesterol và total cholesterol. Ở nam, MĐX và tình trạng LX có tương quan với béo phì. MĐX và LX không có tương quan với CIMT và sự hiện diện MXV động mạch cảnh trên cả hai giới.
• Ở nữ, THK gối trên X-quang chỉ có tương quan thuận với béo phì. THK bàn tay trên X-quang có tương quan thuận với HA tâm thu, HA tâm trương, triglyceride, HbA1c, ĐTĐ, và IMT phình cảnh. Ở nam, THK bàn tay có tương quan thuận với HA tâm thu.

Tình hình khả năng ứng dụng

Kết quả nghiên cứu đaã được ưng dụng tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, BV 115

Làm sách chuyên khảo cho các nhà dịch tễ học và lâm sàng

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513860