SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống súc rửa tự động bồn chôn ngầm, lắp đặt trên xe tải
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

KS. Đào Quốc Hưng

Cơ quan chủ quản

Công ty CP Máy và Thiết bị Công nghiệp Quốc tế

Sản phẩm

Dạng I: 01 hệ thống súc rửa tự động bồn chôn ngầm, lắp đặt trên xe tải
Dạng II: 01 bộ bản vẽ thiết kế chế tạo; 01 bộ qui trình công nghệ chế tạo, kiểm tra và lắp ráp.
Dạng III: 01 bài báo trong nước.

Kết quả

Chế tạo được hệ thống súc rửa tự động bồn chôn ngầm có chất lượng cao, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn trong nước trong ngành xăng dầu, có công nghệ tiên tiến, sử dụng các thiết bị cấu thành ngoại nhập, giá thành khoảng 2-2,5 tỷ, bằng ¼ so với thiết bị ngoại nhập đáp ứng yêu cầu về chương trình nghiên cứu, giải mã và làm chủ công nghệ thay thế nhập khẩu.

Tình hình khả năng ứng dụng

Giá thành sản phẩm khoảng 2-2,5 tỷ, bằng ¼ so với thiết bị ngoại nhập, có khả năng ứng dụng, thương mại hóa cao, kiến nghị cho hình thành dự án sản xuất thử nghiệm với qui mô lớn, phục vụ súc rửa bồn bể trên phạm vị toàn quốc.

Đơn vị ứng dụng: Công ty Cổ phần Petroleum Alfa

tiemluc

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353