SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải nhiễm xăng dầu bằng phương pháp sinh học
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Đinh Thị Vân

Cơ quan chủ quản

Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Chi nhánh phía Nam

Sản phẩm

Tập hợp chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy xăng dầu
Chế phẩm sinh học
Hệ thống xử lý ô nhiễm dầu trong nước thải có quy mô năng suất 5 – 10 m3/ ngày – đêm.

Kết quả

- Bổ sung dữ liệu khoa học và bộ sưu tập các chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy dầu mỏ phân lập tại các khu nhiễm dầu.
- Mở ra phương pháp xử lý ô nhiễm dầu kết hợp phương pháp lý hóa với phương pháp vi sinh trong đó vi sinh vật bản địa là các chủng chính

Tình hình khả năng ứng dụng

Khảo nghiệm hệ thống hệ thống xử lý ô nhiễm dầu trong nước thải bằng phương pháp kết hợp giữa vật lý (tách hai pha lỏng) và vi sinh có quy mô năng suất 5 – 10  m3/ ngày – đêm tại Trung đoàn 657 – Quân khu 7

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513972