SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Tạo chủng Bacillus subtilis biểu hiện peptide kháng khuẩn thuộc họ cecropin và thử nghiệm khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

ThS.Trần Quốc Tuấn

Cơ quan chủ quản

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Sinh học (CRAB)

Sản phẩm

Dòng tế bào vi khuẩn Bacillus subtilis
Chế phẩm dịch thể chứa peptide kháng khuẩn
Quy trình thu nhận và tinh chế peptide

Kết quả

Có được dòng vi khuẩn biểu hiện và tiết ngoại bào peptide;
Chế phẩm chứa hàm lượng protein tối thiểu (100mg/ml) có hoạt tính kháng vi khuẩn khảo sát;
Quy trình đạt hiệu suất 80% hoạt tính

Tình hình khả năng ứng dụng

Chưa có khả năng ứng dụng trên thực tế, cần tiếp tục khảo sát thêm các giải pháp ứng dụng peptide trong thực nghiệm đánh giá khả năng bảo vệ cá tra giống và các loại thủy sản khỏi tác nhân vi khuẩn gây bệnh

tiemluc

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351