SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh thông tiểu lưu và thông tiểu ngắt quãng trong giảm đau sản khoa nhằm phòng ngừa bí tiểu sau sinh
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

Cơ quan chủ quản

Bệnh Viện Hùng Vương

Sản phẩm

- Chuyên đề “Chăm sóc bàng quang trong và sau chuyển dạ đối với sản phụ có thực hiện giảm đau sản khoa”
- Chuyên đề “Chẩn đoán sớm bí tiểu sau sinh”

Kết quả

- Tỉ lệ bí tiểu sau sinh 6 giờ chẩn đoán bằng scan bàng quang với ngưỡng dung tích nước tiểu tồn lưu 400ml ở nhóm thông tiểu lưu thấp hơn nhóm đặt thông tiểu giải áp.
- Sử dụng thông tiểu lưu giúp làm giảm tỉ lệ bí tiểu sau sinh từ 30% còn 24% thông qua chẩn đoán bằng scan bàng quang với ngưỡng 400ml. Đặt thông tiểu giải áp có nguy cơ bí tiểu sau sinh cần điều trị thông tiểu lưu trong vòng 48 giờ cao hơn gấp 1,65 lần so với nhóm thông tiểu giải áp.
- Đặt ống thông tiểu lưu trong giảm đau sản khoa giúp làm giảm nguy cơ bí tiểu sau sinh. Việc triển khai can thiệp vào ứng dụng cần nhanh chóng triển khai ứng dụng vào thực tiễn giúp giảm tác dụng ngoài ý của giảm đau sản khoa trên bệnh suất bí tiểu sau sinh, giảm nguy cơ phải điều trị bí tiểu sau sinh nặng bằng đặt ống thông tiểu lưu cho sản phụ.

Tình hình khả năng ứng dụng

Kết quả nghiên cứu đang được ứng dụng tại BV Hùng Vương

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513663