SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Xây dựng chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

TS.Nguyễn Thị Kim Anh 

Cơ quan chủ quản

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. HCM

Sản phẩm

Chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

Kết quả

Xây dựng thành công chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

Tình hình khả năng ứng dụng

Đơn vị ứng dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513839