SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

TS. Đỗ Thị Thu Huyền

Cơ quan chủ quản

Viện Môi trường và Tài nguyên

Sản phẩm

Bộ tiêu chí xác định các đối tượng có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường tại các KCN, KCX
Bộ CSDL về các đối tượng có nguy cơ xảy ra sự cố liên quan đến hóa chất độc hại và CTNH tại các KCN, KCX TPHCM
Bản đồ phân bố các điểm nhạy cảm và có nguy cơ cao xảy ra các sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại và CTNH tại các KCN, KCX TPHCM (17 bản đồ tương ứng với 17 KCN)
Kịch bản một số tình huống sự cố môi trường do hóa chất và CTNH có thể xảy ra và dự báo tác động của các sự cố này đến sức khỏe con người và môi trường

Kết quả

Các kết quả đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất và các rủi ro sự cố môi trường tiềm ẩn từ các khu công nghiệp cung cấp thông tin một cách đầy đủ và khách quan hỗ trợ cho việc xây dựng và triển khai các chính sách về an toàn hóa chất, quản lý chất thải, phòng cháy chữa cháy… của thành phố. Bên cạnh đó, kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cho các khu công nghiệp của thành phố giúp tham mưu cho UBND thành phố, đặc biệt là Ban quản lý các chế xuất và khu công nghiệp thành phố các phương án chủ động phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra và các giải pháp ứng phó kịp thời

Tình hình khả năng ứng dụng

Sản phẩm nghiên cứu sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của TPHCM, đặc biệt là Sở Công thương và Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp thành phố. 

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513733