SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên cơ quan Cao đẳng Điện lực TP.HCM
Địa chỉ 554 Hà Huy Giáp - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 22155661
Website http://www.hepc.edu.vn/
Email hepc@hepc.edu.vn
tiemluc

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10928000