SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên cơ quan Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM
Địa chỉ 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 38753773
Website http://ktkthcm.edu.vn/
Email ktkthcm@hotec.edu.vn
tiemluc

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10928022