SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên cơ quan Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM
Địa chỉ Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại 38960322
Email hohai@dhtdtthcm.edu.vn
tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503211