SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị Chương trình ươm tạo VYE-CirCO
Địa chỉ 1st – 2nd Floor, 384 Hoang Dieu Street, District 4, HCMC
Website

https://www.circo.co/

Thông tin liên hệ

Hoàng Linh: 0908022900, email: linh.hoang@vye.vn

tiemluc

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351