SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị Saigon Innovation Hub
Địa chỉ 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
Website

http://sihub.vn

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Loan: 0988436488
Email: sihub@tphcm.gov.vn

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513712