SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị Spring Capital Incubator
Địa chỉ 08 Tú Xương , Quận 3, Tp. HCM
Website

https://www.enterprisesg.gov.sg/

Thông tin liên hệ

Chị Hồng Mai: 0903386190, email: mainguyen7371@yahoo.com

tiemluc

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351