SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm - Open lab
Địa chỉ 2 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1
Website

http://case.vn 

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028. 39117215
Email: rablab@case.vn

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513880