SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao- Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ 499ABC, Cách mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, Tp. HCM.
Website

http://abi.com.vn

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 6264 6103 , Fax: 028 6264 6104

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513739