SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

27-07-2020
UBND TPHCM  vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12-5-2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.
 
sgdt
 
Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công TP và kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; tham mưu UBND TP ban hành và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025; hoàn thành kết nối thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 
Ngoài ra, các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện cũng sẽ cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn tồn đọng; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu.
Đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; công khai đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...

Trà Giang - saigondautu.com.vn


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347