SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 91 tư liệu
Hội thảo khoa học
Nội dung:

Đẩy mạnh phong trào sinh viên, học viên và giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ để phục vụ đời sống nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong bối cảnh chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu. Hội thảo là môi trường để giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ khoa học, tạo cầu nối cho các nhà nghiên cứu trẻ tài năng từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu trong và các trường trong thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học Trẻ được tổ chức thường niên và là nơi quy tụ các nhà khoa học trẻ tiềm năng, và là nơi ươm mầm các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, các nghiên cứu hữu ích cho cộng đồng, đem lại cộng đồng nghiên cứu cho tất cả mọi người có niềm đam mê nghiên cứu. Xây dựng diễn đàn dành sinh viên, học viên nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ tài năng từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu có cơ hội để trao đổi, trình bày; Chia sẻ các công trình nghiên cứu mới nhất và trao đổi học thuật giữa giảng viên trẻ, học viên và sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các trường tham gia; Hình thành cộng đồng các nhà khoa học trẻ, kết nối chuyên gia và xây dựng các đề án nghiên cứu có tính khả thi, phục vụ sự phát triển của các trường đại học và Việt Nam;

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ nghiên cứu giữa các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp về ngành lương thực, thực phẩm, nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn, cố vấn của các nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm hướng tới xây dựng một đội ngũ nghiên cứu có năng lực. Chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, chia sẻ quan điểm và trao đổi học thuật giữa các sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu từ các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, cơ quan, đơn vị trong nước và quốc tế xoay quoanh những vấn đề dinh dưỡng, lương thực, thực phẩm. Hình thành cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học thực phẩm, khoa học dinh dưỡng, có khả năng gia tang giá trị lương thực thực phẩm tại Việt Nam và trên thế giới. Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về năng lực chuyển đổi số cho thanh niên. Chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, quan điểm và trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trẻ, sinh viên, học viên, giảng viên từ các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện về chuyển đổi số hiện nay. Nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức, thái độ; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo,…trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thông tin, định hướng để thanh niên tham gia nghiên cứu, phát triển một số công nghệ lõi, công nghệ mới mà Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu: Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), công nghệ thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data)…

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Hội thảo tạo môi trường giao lưu, chia sẻ giữa các nhà khoa học chuyên gia và doanh nghiệp về ngành lương thực, thực phẩm, nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn, cố vấn của các nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm nhằm hướng tới xây dựng một đội ngũ nghiên cứu có năng lực.

- Chương trình hội thảo gồm 2 phần: phiên Khoa học tổng quát và phiên chuyên đề. Hội thảo sẽ tìm hiểu các vấn đề về an toàn thực phẩm và an ninh lương thực Việt Nam, định hướng phát triển lương thực bền vững trong tương lai và lập kế hoạch hợp tác nghiên cứu về các chủ đề có liên quan. Nội dung của hội thảo tập trung bàn luận về nghiên cứu, ứng dụng về công nghệ sau thu hoạch, chế biến và bảo quản thực phẩm; Dinh dưỡng và sức khỏe từ thực phẩm; Phương pháp nghiên cứu, công nghệ sản xuất mới, quản lý chất lượng thực phẩm và đảm bảo an ninh lương thực; Tác động của an ninh lương thực đến nền kinh tế Việt Nam…

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Hội thảo nhằm đẩy mạnh phong trào sinh viên, học viên và giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ đời sống nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong bối cảnh chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạng mẽ về tri thức và công nghệ; tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ khoa học, cũng như tạo cầu nối cho các nhà nghiên cứu trẻ.

Nội dung hội thảo tập trung thảo luận, chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong 4 lĩnh vực:

 (1) Lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ thông tin

 • Vật lý; Điện, Điện tử; Cơ khí, tự động hoá.
 • Kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật công nghệ.
 • Toán tin học.
 • Công nghệ phần mềm; Điện tử viễn thông.
 • Mạng máy tính truyền thông; Trí tuệ nhân tạo.

(2) Lĩnh vực Hóa – Sinh – Môi trường

 • Công nghệ Hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ Thực phẩm.
 • Công nghệ Môi trường, Tài nguyên.

(3) Lĩnh vực Kinh tế

 • Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, tín dụng.
 • Thương mại, quản trị kinh doanh, du lịch, marketing.
 • Kinh tế học, kinh tế phát triển, kinh tế chính trị.

(4) Lĩnh vực Xã hội và Nhân văn

 • Xuất bản, báo chí; Lịch sử; Địa lý; Văn học.

Ngôn ngữ học; Xã hội học – Triết học; Văn hoá; Nghệ thuật.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về các chiến lược mới, mô hình kinh tế mới, giải pháp mới giúp thích ứng, phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19. Chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, quan điểm và trao đổi học thuật giữa các nhà các nhà khoa học trẻ, sinh viên, học viên, giảng viên từ các trường Đại h ọc, Cao đẳng, Học viện về thích ứng, phục hồi, phát triển kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19. Hình thành cộng đồng các nhà nghiên cứu kinh tế trẻ và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học kinh tế Việt Nam

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà quản lý, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các quỹ đầu tư trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động; Đề xuất mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tính khả thi đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Quy mô của hội thảo:

+ Số lượng người tham gia: 359 người (Việt Nam: 359 người, nước ngoài 0 người)

+ Các báo cáo viên tham gia: 02 người (Việt Nam: 02 người, nước ngoài: 0 người)

+ Số lượng đơn vị truyền thông tham gia: 03 đơn vị (Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kỹ Thuật Chống Hàng Giả, Báo Công thương)

- Chương trình Hội thảo gồm 2 phần: Phiên toàn thể, phiên báo cáo thuyết trình. Các chủ đề chính được thảo luận trong hội thảo bao gồm:

+ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

+ Xây dựng mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong môi trường nghiên cứu và ứng dụng từ trường đại học

+ Định hướng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thích ứng với bối cảnh hiện nay

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo cung cấp thông tin về tình hình nghiên cứu và sản xuất vaccine ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Thảo luận về các liệu pháp trong điều trị COVID-19 tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

- Nội dung hội thảo tập trung thảo luận, chia sẻ các vấn đề sau:

+ Nghiên cứu khoa học về đặc điểm hình thái, sinh học, độc lực của SARS-COV-2.

+ Các nghiên cứu về công nghệ sản xuất vaccine COVID-19.

+ Các liệu pháp, phác đồ điều trị COVID-19 đến các đối tượng dễ bị tổn thương.

+ Các cơ chế, chính sách, và quy định phù hợp để tạo điều kiện thúc đẩy việc nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm lâm sàng và cấp phép đăng ký và sử dụng vaccine COVID-19.

+ Nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 tại Việt Nam.

+ Các báo cáo về tình hình nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19 trên thế giới.

+ Kết quả sơ bộ và kế hoạch nghiên cứu vaccine COVID-19 của các nhà sản xuất trong nước.

+ Đánh giá về các tác động tâm lý của người bệnh trong thời gia cách ly.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo nhằm tạo sự điều kiện cho các nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên trong nước tiếp cận và trao đổi với các kết quả nghiên cứu mới của công nghệ trong các hệ thống không người lái như phương tiện bay không người lái (UAV), phương tiện mặt đất không người lái (UGV), phương tiện dưới nước không người lái (UUV)…, trong các hệ thống thông minh, robot, tự động hóa. Đây sẽ là cơ hội để hợp tác, mở rộng mạng lưới về nghiên cứu khoa học quốc tế và chuyển giao công nghệ tiên tiến.

Hội thảo có khoảng 200 khách tham dự là các giáo sư, diễn giả, nhà nghiên cứu của nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Úc, Indonesia...Ngoài ra còn có các nhà khoa học và chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, hiệp hội và công ty trên cả nước liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của hội thảo.

Nội dung hội thảo tập trung thảo luận, chia sẻ các kết quả nghiên cứu về:

+ Hệ thống không người lái;

+ Cơ điện tử, người máy và phỏng sinh học;

+ Hệ thống thông minh;

+ Robot vũ trụ;

+ Điều khiển và tính toán.

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Trong thời đại kinh tế tri thức, đặc biệt là khi thế giới chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, sáng chế là công cụ cạnh tranh thiết yếu của doanh nghiệp. Nhờ khả
năng đem lại sức cạnh tranh vượt trội cho hàng hóa, dịch vụ, do đó, sáng chế là tài sản vô hình có giá trị bậc nhất của các doanh nghiệp. Vì vậy, cần bảo đảm rằng, một sáng chế khi đưa ra thị trường phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để có thể bảo hộ một cách hữu hiệu, chống lại sự sao chép và tránh được các rủi ro xung đột với doanh nghiệp khác.
Nhằm giúp Doanh nghiệp có thể đăng ký sáng chế một cách nhanh chóng và hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn Sổ tay Hướng dẫn đăng ký
sáng chế để hỗ trợ Doanh nghiệp tìm hiểu nhanh nhất các thủ tục đăng ký, quy trình thẩm định đơn và những lưu ý quan trọng để nâng cao khả năng được cấp Bằng độc quyền.
Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký sáng chế, nếu gặp khó khăn vướng mắc các doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để được giải đáp và hướng dẫn chi tiết

tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351