SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 110 tư liệu
Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo được tổ chức nhằm đưa ra các giải phảp và chia sẻ kinh nghiệm để đề xuất được mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ và tối ưu hóa quá trình chuyển đổi sản phẩm nghiên cứu từ mô hình thí nghiệm sang thị trường thương mại. Hội thảo tập trung vào các vấn đề liên quan đến thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, từ việc xác định tiềm năng thị trường, tìm kiếm nguồn tài chính, phát triển sản phẩm và xây dựng chiến lược tiếp thị cho sản phẩm. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng nhau thảo luận về các giải pháp và chiến lược để phát triển sản phẩm, tìm kiếm nguồn tài chính, xây dựng mô hình kinh doanh và quản lý quá trình sản xuất.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo nhằm xây dựng diễn đàn cho các nhà khoa học quốc tế từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu, chia sẻ các công trình nghiên cứu mới nhất và trao đổi học thuật giữa giảng viên, học viên và các nhà khoa học trên toàn thế giới, ứng dụng các công nghệ tiên tiến tại Việt Nam và thế giới góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo là môi trường để giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ khoa học, tạo cầu nối cho các nhà nghiên cứu trẻ tài năng nhiều lĩnh vực nghiên cứu tại các trường trong Thành phố. Hội thảo giúp đẩy mạnh phong trào sinh viên, học viên và giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ để phục vụ đời sống nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong bối cảnh chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất mô hình cùng các giải pháp xây dựng Nhà trờng thông minh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp các nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tạo lập diễn đàn giúp các bộ phần tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp chuyển đổi số cho mô hình quản trị Nhà trường thông minh nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành công nghiệp thông minh tại Việt Nam và quốc tế; tạo lập kênh kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng mô hình đào tạo và quản trị Nhà trường thông minh tại Việt Nam nói chung và tại Trường nói riêng trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo về Công nghệ Nano và Ứng dụng (IWNA) được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2007 tại Vũng Tàu trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa ĐHQG TP. HCM và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế, Cộng hòa Pháp (CEA). Tiếp theo thành công của IWNA 2007, các Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ hai đến thứ bảy (IWNA 2009, IWNA 2011, IWNA 2013, IWNA 2015, IWNA 2017 và IWNA 2019) cũng đã được tổ chức thành công, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế. Năm 2021, Hội thảo IWNA 2021 bị hủy do đại dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới.

IWNA đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều các nhà khoa học đến từ các Trường, Viện nghiên cứu, Phòng thí nghiệm và các Công ty trên thế giới. Mỗi kỳ Hội nghị, IWNA có khoảng 250-300 khách tham dự (trong đó có khoảng 100 khách quốc tế đến từ 20 quốc gia) với 200-250 bài báo cáo khoa học được trình bày, bao gồm tất cả những vấn đề cốt lõi trong lãnh vực công nghệ nano từ nghiên cứu cơ bản đến các nghiên cứu về tổng hợp vật liệu nano, quy trình chế tạo vi linh kiện nano cũng như các ứng dụng của chúng trong khoa học đời sống. Hội nghị IWNA 2019 đã có 19 bài báo được lựa chọn để đăng trên Số đặc biệt của Tạp chí thuộc danh mục ISI: “International Journal of Nanotechnology (IJNT)” của nhà xuất bản Inderscience Publishers (Thụy Sĩ). Tiếp theo thành công của bảy lần Hội thảo trên, năm nay IWNA 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 11 năm 2023 tại Resort Ocean Dunes, TP. Phan Thiết, Bình Thuận. IWNA 2023 được đồng tổ chức bởi ĐHQG TP. HCM (VNUHCM) / Viện Công nghệ Nano (INT); Khu đổi mới sáng tạo Công nghệ Micro và Nano MINATEC - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế (CEA), Cộng hòa Pháp và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận.

IWNA 2023 kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi những kiến thức khoa học thuộc lãnh vực Công nghệ nano. Hơn nữa, IWNA lần thứ 8 sẽ tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc lãnh vực công nghệ nano và các công ty có nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng lãnh vực này. Hội thảo cũng nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các quốc gia và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lãnh vực công nghệ nano và ứng dụng. 

IWNA đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều các nhà khoa học đến từ các Trường, Viện nghiên cứu, Phòng thí nghiệm và các Công ty trên thế giới. Các báo cáo khoa học bao gồm tất cả những vấn đề cốt lõi trong lãnh vực công nghệ nano từ nghiên cứu cơ bản đến các nghiên cứu về tổng hợp vật liệu nano, quy trình chế tạo vi linh kiện nano cũng như các ứng dụng của chúng trong khoa học đời sống. Hội thảo IWNA 2023 sẽ chọn lọc 40 bài báo để đăng trên Số đặc biệt của Tạp chí thuộc danh mục ISI: “International Journal of Nanotechnology (IJNT)” của nhà xuất bản Inderscience Publishers (Thụy Sĩ).

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên, giảng viên và nhà quản lý về tầm quan trọng của an ninh mạng trong thời đại số hóa; truyền đạt kiến thức cơ bản về an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và cách ngăn chặn các cuộc tấn công mạng; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tạo mối liên kết giữa các cá nhân và tổ chức quan tâm đến an ninh mạng trong cộng đồng sinh viên; thúc đẩy phát triển tư duy phòng ngừa việc đối phó với các tình huống rủi ro mạng; lan tỏa thông điệp về an ninh mạng đến nhiều người hơn, khuyến khích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, tạo tác động tích cực và lan rộng trong cộng đồng.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo được tổ chức nhằm thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; phát huy vai trò xung kích, đón đầu của thanh niên trong Chiến lược Quốc gia về Phát triển Kinh tế số - Xã hội số năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ; tạo cơ hội giao lưu học hỏi về học thuật, sáng tạo giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống, học tập tại Việt Nam; tăng cường giao lưu đoàn kết, hội nhập sâu rộng sinh viên trong cộng đồng ASEAN và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, giữa sinh viên Việt Nam trong nước và du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài; nâng cao năng lực số và thông tin, định hướng để thế hệ trẻ tham gia nghiên cứu, phát triển một số công nghệ cốt lõi, công nghệ mới: IoT, AI, Blockchain, VR/AR, Big Data.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Nhằm nâng cao kiến thức, sự va chạm, thúc đẩy nguồn nhân lực có nhiều ý tưởng táo bạo và sáng tạo hơn trong các lĩnh vực hoạt động khoa học tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống (DCSELab). Ban giám đốc DCSELab đã đứng ra tổ chức và hỗ trợ nguồn nhân lực tham gia nhiều hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế, biến các hoạt động này trở thành hoạt động thường niên, liên tục cập nhật kiến thức mới từ các nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên trong và ngoài nước.

Hội thảo khoa học Quốc tế lần 4 về Kỹ thuật Ứng dụng Tích hợp là một hội thảo khoa học quốc tế liên ngành xoay quanh các lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Khoa học Vật liệu và các ngành có liên quan. Đây chính là cơ hội tạo cầu nối để tiếp cận và trao đổi với các kết quả nghiên cứu mới, từ đó tăng cường khả năng hợp tác, liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tạo nên mạng lưới nghiên cứu khoa học quốc tế và chuyển giao công nghệ hiện đại.

Hội thảo khoa học Quốc tế lần 4 về Kỹ thuật Ứng dụng Tích hợp được tổ chức với mục tiêu chính là cung cấp một nền tảng khu vực hiệu quả để thảo luận và trao đổi những phát triển gần đây, ý tưởng mới và kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật tiên tiến giữa các học viện, cơ quan chính phủ và các ngành công nghiệp trong khu vực. Hy vọng rằng sự kiện này sẽ giúp và tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại, kết nối và hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu và phát triển công nghệ trong kỹ thuật, cũng như phát triển nguồn nhân lực và giáo dục. Điều này phù hợp trực tiếp với chủ đề đã chọn cho hội thảo lần này, đó là “Đột phá thử thách cùng phát triển”.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ nghiên cứu giữa các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp về ngành lương thực, thực phẩm, nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn, cố vấn của các nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm hướng tới xây dựng một đội ngũ nghiên cứu có năng lực. Chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, chia sẻ quan điểm và trao đổi học thuật giữa các sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu từ các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, cơ quan, đơn vị trong nước và quốc tế xoay quanh những vấn đề về dinh dưỡng, lương thực, thực phẩm. Hình thành cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học thực phẩm, khoa học dinh dưỡng, có khả năng gia tăng giá trị lương thực thực phẩm tại Việt Nam và trên thế giới. Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên,  nhà khoa học trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp,… trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất về các sản phẩm Hóa – Dược được giao lưu, trao đổi kiến thức; Chia sẻ các sản phẩm nghiên cứu mới nhất, những ứng dụng tiềm năng và trao đổi học thuật giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, các bạn sinh viên từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Doanh nghiệp về chủ đề “Ứng dụng sản phẩm Hóa – Dược trong cách mạng công nghiệp 4.0”; Hình thành cộng đồng các nhà nghiên cứu chuyên về ứng dụng sản phẩm Hóa – Dược trong bối cảnh hiện nay, tại thời điểm công nghệ, kỹ thuật mới (AI, IoT,…) tác động toàn diện đến các ngành khoa học cơ bản mà trong đó ngành Hóa – Dược là đại diện chịu tác động trực tiếp. Kết quả thu được cho phép các chuyên gia trong lĩnh vực Hóa – Dược nhìn nhận những thách thức cũng như cơ hội để nghiên cứu, phát triển sản phẩm; Triển khai kèm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ Hóa – Dược vào đời sống và sản xuất.

tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353