SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 36 tư liệu
Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, doanh nghiệp Việt Nam và thế giới chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp ứng dụng AI trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như để kết nối các nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước với các cơ quan, doanh nghiệp.

Hội thảo có khoảng 200 người tham dự, trong đó có 4 báo cáo viên người nước ngoài đến từ Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Bulgary (tham gia báo cáo trực tuyến). Hội thảo có sự phối hợp tổ chức giữa Trường với Viện Xây dựng và Phát triển, thuộcĐại học Feng Chia, Đài Loan; Sở Giao thông Vận tải TP.HCM và Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo thảo luận giải pháp chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở Nhà trường thông minh để tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Hội thảo là diễn đàn giúp các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam, và là cơ hội kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội hợp tác xây dựng mô hình giáo dục theo hướng mở và linh hoạt trong trường cao đẳng thông minh tại Việt Nam.

Hội thảo có khoảng 250 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp trong khối thi đua cụm, các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và công nghệ giáo dục 4.0.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Nhằm tăng cường hợp tác song phương và đa phương về học thuật, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức với đối tác nước ngoài nhằm cập nhật các thành tựu nghiên cứu mới nhất về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ xanh và phát triển bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt tập trung vào các công nghệ và phương pháp tính toán thông minh.

Hội thảo được tổ chức với sự hợp tác giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Hệ thống IEEE, Springer, Trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc lập Trung ương Đài Loan, Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan. Hội thảo có khoảng 200 đại biểu trong nước (170) và quốc tế (30) tham dự, là cơ hội để các chuyên gia trao đổi, tương tác thông qua hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn sức khỏe trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các hướng ưu tiên nghiên cứu, phát triển, giải pháp khoa học công nghệ, chính sách trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh; hình thành liên kết nghiên cứu và phát triển, tư vấn ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn giữa Doanh nghiệp - Chính phủ - Các viện/ trường - Cộng đồng địa phương trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.
Hội thảo có khoảng 50 đại biểu tham dự, bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học từ các trường đại học, Viện nghiên cứu trên cả nước; nhà quản lý từ Bộ ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các tỉnh; đại diện các nhà khoa học, các doanh nghiệp có liên quan

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các nghiên cứu sinh, các doanh nghiệp Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, ...  gặp gỡ, trao đổi về phát triển nông nghiệp bền vững, đánh giá thực trạng và khả năng hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và các nước Châu Á, góp phần phục vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thay đổi tích cực và toàn diện bộ mặt nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững.

Hội thảo có khoảng 100 đại biểu tham dự, bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học từ các trường đại học, Viện nghiên cứu trên cả nước; nhà quản lý từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh; đại diện các nhà khoa học, các doanh nghiệp tại Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan liên quan đến nông nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác của doanh nghiệp trong nước, khai thác các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, khai thác hiệu quả các thế mạnh của từng nước; đồng thời bổ trợ nhau sản xuất xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo công bằng xã hội và thân thiện với môi trường sinh thái.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi, thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp xây dựng chính sách thử nghiệm sandbox trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực có nhu cầu thực tế và phục vụ công tác quản lý.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các học giả và chuyên gia về các vấn đề ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển văn hóa, văn minh đô thị ở các nước Đông Nam Á vào thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp phục vụ cho các lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, du lịch, bảo tồn di sản, đào tạo nhân lực thích ứng công nghiệp 4.0 tại thành phố.

Hội thảo được tổ chức với mục đích đem lại các giải pháp thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, thực hiện tốt các Chỉ thị của Thành ủy về phát triển thành phố (Chị thị 11, Chỉ thị 19 và Chỉ thị 23)

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo được tổ chức nhằm xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn, cố vấn của các nhà nghiên cứu kinh tế nhiều kinh nghiệm nhằm hướng tới xây dựng một đội ngũ nghiên cứu kinh tế có năng lực và tạo ra những sản phẩm khoa học đạt chuẩn mực và ngang tầm quốc tế về chất lượng học thuật. Chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, quan điểm và trao đổi học thuật về những thành tựu và hạn chế của Việt Nam, về vị thế của Việt Nam khi tham gia thành viên của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và định hướng phát triển nguồn nhân lực nhất là lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Việc phối hợp tổ chức hội thảo là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ nghiên cứu khoa học – Đổi mới sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch liên tịch số 56/KHLT/SKHCN-TĐTPHCM ngày 30/8/2019 giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Thành đoàn TP.HCM

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, đồng thời đây cũng là dịp đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm từ những điểm còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề xuất và lựa chọn các giải pháp tối ưu và phương hướng nhằm đẩy mạnh sự phát triển của các ngành công nghệ sinh học Việt nam.
Hội nghị có khoảng 350 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện Ủy ban nhân dân TP.HCM, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các viện trường, nhà khoa học, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực.
Hội nghị là hoạt động thường niên mang tầm quốc gia, là cơ hội để các nhà khoa học trong cả nước có cơ hội gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội thảo Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM được tổ chức 02 năm một lần, là dịp Trường, các doanh nghiệp, các địa phương đặc biệt là TP.HCM tìm hiểu mô hình xã hội thông minh thông qua báo cáo và trao đổi của Giáo sư đến từ Nhật Bản và một số lãnh đạo Bộ, địa phương. Đối với đjăc thù của từng địa phương thì không có một mô hình thành phố thông minh chung. Do đó, chia sẻ thông tin tại Hội thảo sẽ giúp cái nhìn đa chiều về triển khai xây dựng đô thị thông minh và vai trò của doanh nghiệp.
Hội thảo có khoảng 500 khách đến từ các quốc gia ASEAN và Châu Á, đại biểu đến từ các Bộ, ngành, địa phương, các trường đại học và doanh nghiệp. Ngoài ra, Hội thảo còn có các chuyên gia thuộc một số quốc gia Đông Nam Á tham dự và chia sẻ kinh nghiệm.
Bên cạnh Hội thảo, có hơn 50 gian hàng triển lãm những thành tựu khoa học công nghệ từ năm 2017 đến 2019 của các khoa, nhóm nghiên cứu, sản phẩm của một số địa phương, doanh nghiệp.

tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927749