SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 62 tư liệu
Hội thảo khoa học
Nội dung:

Hội nghị là hoạt động thường niên nhằm tạo cầu nối đề các nhà khoa học trong nước tiếp cận và trao đổi với các kết quả nghiên cứu mới, từ đó tăng cường khả năng hợp tác, liên kết với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

- Hội thảo mang quy mô quốc gia được Hội Tin học TP.HCM tổ chức hàng năm nhằm truyền thông, chia sẻ tới cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức;

- Đánh giá và đưa ra tổng quan về mức độ quan tâm và sẵn sàng của doanh nghiệp trước các xu hướng công nghệ;

- Định hướng và những giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp tiếp cận; chia sẻ và cập nhất thông tin toàn cảnh về ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp tại TP.HCM;

- Thảo luận những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong đầu tư CNTT và các nội dung khác.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

- Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển Kỹ thuật Y Sinh tại Việt Nam; 

- Thảo luận trao đổi các nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu trong nước và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh; 

- Công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất; tạo sự kết nối hợp tác quốc tế cho các nhóm nghiên cứu tiềm năng về Kỹ thuật Y sinh ở Việt Nam; 

- Tạo cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo sinh viên với trường Đại học Quốc tế khác tham gia phối hợp tổ chức hội nghị

Hội thảo khoa học
Nội dung:

- Tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực Khoa học cơ bản, Kỹ thuật công nghệ, Nông nghiệp, Khoa học Môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và các lĩnh vực khác; 

- Là diễn đàn để giới thiệu và thảo luận về đổi mới sáng tạo, các xu thế phát triển, những thách thức thực tế và giải pháp giải quyết vấn đề; vinh danh các nhà khoa học, sinh viên trẻ đã có thành tích nghiên cứu xuất sắc và đóng góp tích cực.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

- Hội thảo nhắm nâng cao nhận thức và quan điểm về công nghệ thông tin và ICT trong việc xây dựng mô hình đô thị thông minh trên cả nước;

- Tăng cường cơ hội trao đổi, học hỏi giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy từ các trường đại học, các viện nghiên cứu về các xu thế công nghệ mô hình Smart City.

Tập huấn - Đào tạo
Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

1. Tình hình năng suất chất lượng của Việt nam so với các nước

2. Năng suất là gì

3. Các chỉ số năng suất chất lượng

4. Các yếu tố tác động năng suất chất lượng

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

1. Phương pháp chẩn đoán hoạt động của doanh nghiệp

2. Nhận diện lãng phí

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

PHẦN I: Tổng quan về LEAN
PHẦN II: Tư duy của Lean - Hoạch định LEAN – Qui trình thao tác chuẩn (SOP)
PHẦN III: 8 dạng lãng phí - Sơ đồ chuỗi giá trị
PHẦN IV: 5S - Quản lý trực quan - TPM
PHẦN V: Cân bằng sản xuất (Heijunka) – Takt Time, Cycle Time, Lead Time – QCO/SMED
PHẦN VI: KSS - QCC – Dòng một sản phẩm

Tập huấn - Đào tạo
Nội dung:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế quy định về khai quyết toán thuế TNDN năm (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014 của Bộ Tài chính) thì các doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNDN và nộp cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là 90 ngày sau khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp có trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (Quỹ PTKHCN) thì phải lập báo cáo trích lập Quỹ PTKHCN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (Mẫu 03/TNDN).

tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 787537