SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 74 tư liệu
Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực Điện – Điện tử - Khoa học máy tính – Cơ điện tử. Cụ thể: Kỹ thuật điều khiển, cơ điện tử, năng lượng, năng lượng tái tạo, điện tử công suất, máy điện và hệ thống truyền động, truyền thông, xử lý tín hiệu, hệ thống thông minh trong điện tử, điều khiển học trong bảo mật

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Đài Loan;
Trao đổi học thuật về kỹ thuật và khoa học hệ thống; nâng cao nhận thức về vai trò ứng dụng và phát triển của ngành khoa học;
Khuyến khích đầu tư cho khoa học công nghệ trong lĩnh vực  kỹ thuật hệ thống thông minh, IoT, y sinh,…

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi ý tưởng, học hỏi về đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững giữa các nhà khoa học trong nước và thế giới, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các ngành, giúp đảm bảo cho cộng đồng được sử dụng thực phẩm dinh dưỡng và an toàn, cải thiện chuỗi cung ứng tạo ra sản phẩm thực phẩm, giảm tổn thất, tránh lãng phí thực phẩm.

Hội thảo khoa học
Nội dung:

Trao đổi kinh nghiệm, trình bày kết quả nghiên cứu mới liên quan đến các lý thuyết và ứng dụng mới trong lĩnh vực Điều khiển – Điện tử - Vật liệu thông minh – Vi gia công – Công nghệ Cơ y sinh và Cơ Điện tử.

tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513675