SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Các quy định về an toàn bức xạ trong y tế
Nội dung

• Khái niệm cơ bản
• Tình hình sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ
• Các quy định về an toàn bức xạ trong y tế
• Một số tồn tại và hạn chế

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Các_quy_định_về_An_toàn_bức_xạ__trong_y_tế.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513253