SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Chính sách thử nghiệm (sandbox) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung

Trao đổi, thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp xây dựng chính sách thử nghiệm sandbox trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực có nhu cầu thực tế và phục vụ công tác quản lý.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tổ chức 11-09-2020 đến 11-09-2020
Tài liệu đính kèm Fintech_Regulatory_Sandbox_VN_1.pdf
Press_Conference_-_20200709_final_Hải_ATM_Online.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351