SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2015 WEF:

  • Năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng thứ 6 Đông Nam Á
  • Trình độ công nghệ xếp hạng 92/140

Kết quả đánh giá trình độ công nghệ của doanh nghiệp TP:

  • Tỷ lệ doanh nghiệp xếp hạng trung bình: 60% - 70%
  • Doanh ngiệp nhỏ và siêu nhỏ: 96%
  • Doanh nghiệp vừa: 2%
  • Doanh nghiệp lớn: 2%
Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm CGCN_TPHCM.ppt
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351