SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học Toàn cảnh Công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam năm 2018
Nội dung

- Hội thảo mang quy mô quốc gia được Hội Tin học TP.HCM tổ chức hàng năm nhằm truyền thông, chia sẻ tới cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức;

- Đánh giá và đưa ra tổng quan về mức độ quan tâm và sẵn sàng của doanh nghiệp trước các xu hướng công nghệ;

- Định hướng và những giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp tiếp cận; chia sẻ và cập nhất thông tin toàn cảnh về ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp tại TP.HCM;

- Thảo luận những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong đầu tư CNTT và các nội dung khác.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Hội Tin học TP.HCM
Thời gian tổ chức 26-07-2018
Tài liệu đính kèm CUON_TAI_LIEU_VIO_2018N.pdf
BAO_CAO_TONG_KET.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351