SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo Khoa học “Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn: Ứng dụng mô hình kết hợp giữa Doanh nghiệp - Chính phủ - Các viện/ trường - Cộng đồng địa phương”
Nội dung

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các hướng ưu tiên nghiên cứu, phát triển, giải pháp khoa học công nghệ, chính sách trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh; hình thành liên kết nghiên cứu và phát triển, tư vấn ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn giữa Doanh nghiệp - Chính phủ - Các viện/ trường - Cộng đồng địa phương trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.
Hội thảo có khoảng 50 đại biểu tham dự, bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học từ các trường đại học, Viện nghiên cứu trên cả nước; nhà quản lý từ Bộ ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các tỉnh; đại diện các nhà khoa học, các doanh nghiệp có liên quan

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian tổ chức 09-10-2020 đến 09-10-2020
Tài liệu đính kèm 2._SLIDE_BÁO_CÁO.rar
3._TÀI_LIỆU_DỊCH_THUẬT.rar
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347