SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 1 Ấn Độ - ASEAN: Các tiếp cận mới trong khoa học và kỹ thuật ứng dụng (IAST-2018)
Nội dung

- Tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực Khoa học cơ bản, Kỹ thuật công nghệ, Nông nghiệp, Khoa học Môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và các lĩnh vực khác; 

- Là diễn đàn để giới thiệu và thảo luận về đổi mới sáng tạo, các xu thế phát triển, những thách thức thực tế và giải pháp giải quyết vấn đề; vinh danh các nhà khoa học, sinh viên trẻ đã có thành tích nghiên cứu xuất sắc và đóng góp tích cực.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Nông lâm
Thời gian tổ chức 13-06-2018
Tài liệu đính kèm abstract_boo-iAst2018.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503832