SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học quốc tế Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Nội dung

Hội thảo thảo luận giải pháp phát triển mô hình Nhà trường thông minh để tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội thảo mong muốn tạo lập diễn đàn giúp các bộ phận tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Hội thảo tạo cơ hội kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp và nước ngoài tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng trường cao đẳng thông minh tại Việt Nam

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Thời gian tổ chức 07-12-2018
Tài liệu đính kèm BAI_THAM_LUAN_HOI_THAO_-_FILE_NOI_DUNG_HC_IN_SACH.pdf
HOI_THAO_QUOC_TE_ICSS_-_BIA_IN_100q_-_Ok_-_Bia_1-4.jpg
HOI_THAO_QUOC_TE_ICSS_-_BIA_IN_100q_-_Ok_-_Bia_2-3.jpg
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9926421