SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học quốc tế Vi sinh vật và Một sức khỏe lần thứ 1
Nội dung

Hội thảo tổ chức với mục đích cập nhật kiến thức, tạo sự kết nối giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế, xây dựng các đề tài hợp tác nghiên cứu có tính liên ngành để giải quyết các vấn đề vi sinh vật gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hội thảo bàn luận về “One Health”, là một khái niệm mới và hướng đi mới, với mục tiêu khuyến khích các nỗ lực hợp tác của nhiều ngành làm việc tại địa phương, trên toàn quốc và toàn cầu để đạt được sức khỏe tốt nhất cho con người, động vật và môi trường.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trung tâm khoa học và Công nghệ sinh học
Thời gian tổ chức 19-09-2018 đến 22-09-2018
Tài liệu đính kèm Book_Completed_Final-_for_PDF_view.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9926386