SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học và triển lãm quốc tế: Giới thiệu các hướng nghiên cứu của VGU
Nội dung

Hội thảo quốc tế kết hợp triển lãm, giới thiệu các kết quả nghiên cứu nổi bật do các giảng viên, nghiên cứu viên Trường ĐH Việt Đức thực hiện. Ra mắt 03 nhóm nghiên cứu mũi nhọn được thành lập vào tháng 05/2018:

(1) Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật chế tạo và sản xuất bền vững;

(2) Nhóm nghiên cứu phát triển đô thị bền vững và giao thông;

(3) Nhóm nghiên cứu công nghệ thông tin và khoa học máy tính;

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Việt Đức
Thời gian tổ chức 09-10-2018
Tài liệu đính kèm proceeding_workshop.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9926248