SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Tự động hóa và Thiết bị Công nghiệp – VCCA 2017
Nội dung

Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Thành phố thông minh; hệ thống điều khiển giao thông thông minh; điều khiển quá trình trong  nhà máy công nghiệp;
Tự động hóa trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
Tự động hóa trong xử lý môi trường;
Tự động hóa trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo;
Ứng dụng trong giáo dục và đào tạo;
Ứng dụng trong y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
Ứng dụng trong phòng chống thiên tai;
Điều khiển giám sát cho hệ thống chống úng ngập thành phố.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Hội Tự động hóa Việt Nam
Thời gian tổ chức 19-11-2017
Tài liệu đính kèm ky_yeu_hoi_nghi-VAA.rar
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503802