SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - Khuyến cáo cho TP. Hồ Chí Minh"
Nội dung

Chương trình do UBND Thành phố phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức, nhằm “Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2025”.

Đơn vị tổ chức Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian tổ chức 25-09-2019
Tài liệu đính kèm Tham_luan_DHQG-HCM_ChienLuocTTNT-TpHCM-VNUHCM.pdf
AI_and_Smart_City_-_LGoh_VN.pdf
Govtech_AlvinaGoh_HCHM.VN.17.9.2019.pdf
Thamluanchinh.Vietnamese.TangChiThuong.pdf
ThamLuan-HCMUS.ĐHKHTN.pdf
Vu_Chi_Kien_VN.17.9.2019.pdf
VIETTEL_SOLUTIONS.Vinh.23.9.2019.pdf
VNPT.NguyenTienCuong.23.9.2019.pdf
Thamluan_Sherie_Ng_Eng.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9926216