SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo Quốc tế lần 2 về Kỹ thuật Ứng dụng Tích hợp
Nội dung

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cầu nối để các nhà khoa học trong nước tiếp cận và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, từ đó tăng cường khả năng hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực nhóm nghiên cứu mạnh tại DCSELAB theo định hướng phát triển của PTN giai đoạn 2020-2030.
Hội thảo giới thiệu các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học bao gồm: Kỹ thuật cơ khí và vật liệu; Điện, điện tử, vật liệu điện tử, thông tin dữ liệu; Cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Môi trường và xây dựng; Thông tin vô tuyến và kỹ thuật máy tính. Đây là cơ hội để các nhà khoa học tại Thành phố HCM được chia sẻ thành tựu và kinh nghiệm nghiên cứu phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm của Thành phố, đặc biệt là Cơ khí – Tự động hóa và Điện tử - Công nghệ thông tin.
Hội thảo có sự phối hợp tổ chức giữa Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống và Trường Đại học quốc gia Hàng hải và Đại dương, Hàn Quốc, giúp tăng cường khả năng hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống
Thời gian tổ chức 28-08-2019 đến 30-08-2019
Tài liệu đính kèm KY_YEU_HN_ICACE2019_Proceedings.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513782