SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp
Nội dung

Hằng ngày, có rất nhiều hàng hóa mới xuất hiện trên thị trường. Bạn quan tâm đến điều gì khi bạn muốn mua một sản phẩm nào đó? Điều gì khiến bạn mua sản phẩm đó? Ấn tượng tổng thể tốt, thương hiệu nổi tiếng, kiểu dáng bắt mắt. Không ai có thể phủ nhận đó là những yếu tố quan trọng tác động đến người mua.
Đối với chiến lược tiếp thị của một doanh nghiệp, thương hiệu và kiểu dáng phải được xây dựng để thu hút sự chú ý của khách hàng và phải được bảo hộ theo pháp luật. Điều này là cực kỳ quan trọng. Bạn có thể nhận thấy rất nhiều sản phẩm không có sức hấp dẫn đối với khách hàng ở nhiều cửa hàng. Trong Bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, cũng như cách thức sử dụng các đối tượng này trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp.

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Nhan_hieu_va_Kieu_dang_cong_nghiep.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513618