SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Phương pháp chẩn đoán hoạt động và nhận diện lãng phí
Nội dung

1. Phương pháp chẩn đoán hoạt động của doanh nghiệp

2. Nhận diện lãng phí

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm PP_chẩn_đoán_và_nhận_diện_lãng_phí.pptx
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513563