SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Quản lý năng xuất chất lượng trong quản trị, phát triển và đổi mới thương hiệu sản phẩm hàng hóa và thương hiệu doanh nghiệp
Nội dung

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng video đào tạo về xây dựng và quản trị thương hiệu.

Bài 2: Khái niệm cơ bản và thuật ngữ chuyên môn – Sales, Marketing, Branding.

Bài 3: Hệ thống kiến thức bổ sung trong video đào tạo về xây dựng và quản trị thương hiệu.

Bài 4: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiến thức trong video đào tạo về xây dựng và quản trị thương hiệu.

Bài 5: Doanh nghiệp bạn có cần làm thương hiệu ngay hay không?

Bài 6: Xây dựng thương hiệu là gì?

 

Bài 7:  Chiến lược xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

 

Bài 8:  Định vị thương hiệu doanh nghiệp

Bài 9: Phát triển thương hiệu phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp

Bài 10:  Vì sao thương hiệu nên gắn liền với nhãn hiệu

Bài 11: Thương hiệu cần mang tính nhất quán

Bài 12:  04 yếu tố quan trọng để phát triển thương hiệu cho người khởi nghiệp và doanh nghiệp quy mô nhỏ

Bài 13: Mỗi thương hiệu đều phải có câu chuyện riêng

Bài 14: Chiến lược phát triển nhiều dòng thương hiệu sản phẩm

Bài 15: 08 nguyên tắc vàng khi đặt tên thương hiệu

Bài 16: Thương hiệu sản phẩm cần phản ánh đúng cá tính nhóm khách hàng mục tiêu

 

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Công ty TNHH Quốc tế Smart Way
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513990