SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế kỹ thuật số
Nội dung

Với sự gia tăng mạnh mẽ của việc sử dụng Internet trong thương mại điện tử, việc sử dụng hợp lý các công cụ của hệ thống sở hữu trí tuệ đã trở nên hết sức quan trọng nhằm phát triển một cách có trật tự nền kinh tế kỹ thuật số.
Trong môi trường kinh doanh trực tuyến, việc bảo vệ các tài sản trí tuệ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thành công của một công ty thương mại điện tử.

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm So_huu_tri_tue_trong_nen_ky_thuat_so.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351