SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Sử dụng thông tin sáng chế để tìm kiếm công nghệ
Nội dung

Thông tin sáng chế là nguồn thông tin khổng lồ về mọi lĩnh vực công nghệ. Sử dụng thông tin sáng chế để tìm kiếm công nghệ trên toàn thế giới là dễ dàng

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Su_dung_thong_tin_Sang_che_-_Finding_Technology.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351