SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước”
Nội dung

Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tổ chức 20-05-2020 đến 20-05-2020
Tài liệu đính kèm Báo_cáo_-_ThS._Võ_Hưng_Sơn.pptx
Báo_cáo_-_PGS.TS._Huỳnh_Thanh_Công.pptx
Báo_cáo_-_ThS.DS._Hà_Đức_Cường.pptx
Luudo-dieu_22-23.doc
Luudo-dieu_24-25.doc
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513964