SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Tọa đàm “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng”
Nội dung

Nhằm trao đổi thảo luận và tìm kiếm ý tưởng, đối tác để giải quyết vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Xây dựng
Thời gian tổ chức 22-05-2020 đến 22-05-2020
Tài liệu đính kèm innobuild.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351