SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP HCM năm 2017 - WHISE 2017
Nội dung

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP HCM năm 2017 (WHISE 2017) diễn ra từ ngày 23/10 đến 28/10/2017, do UBND TP HCM phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tổ chức

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm BÁO_CÁO_TỔNG_KẾT_CUỘC_THI_bo_sung.docx
HCA_-_BAO_CAO_TONG_KET_-_HOAT_DONG_CONG_DONG_KHOI_NGHIEP_SINH_VIEN_O9X2eAK.pdf
HỆ_SINH_THÁI_KHỞI_NGHIỆP_ICT_VÀ_NHỮNG_ĐỀ_XUẤT_CHO_SỰ_PHÁT_TRIỂN_CỦA_CỘNG_ĐỒNG_1Mqbdo6.docx
Phần_Lan_đẩy_mạnh_hợp_tác_với_Tp._HCM_-IPP.docx
SHTP-IC_Bao_cao_ket_qua_hoat_đong_Tuan_Le_Khoi_nghiep_ĐMST.docx
THAM_LUAN_HOI_THAO_23-10_final_18-10.doc
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513814