SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Ứng phó sự cố bức xạ
Nội dung

• Ứng dụng nguồn phóng xạ
• Các văn bản liên quan
• Khái niệm cơ bản
• Vai trò và trách nhiệm của UBND Quận Huyện trong phối hợp ứng phó bức xạ.
• Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Tập_huấn_ứng_phó_sự_cố_bức_xạ.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351