SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trích yếu Ban hành Quy định, tiêu chí, đôi tượng, điêu kiện được hưởng ưu đãi tiên lương, tiên công, chê độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đôi với chức danh lãnh đạo trong tổ chức KHCN công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ KHCN
Số ký hiệu 19/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-11-2023
Người ký

Nguyễn Thị Lệ

Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày có hiệu lực 21-11-2023
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 19.2023_NQ_về_quy_định_tiêu_chí_đối_tượng_hưởng_ưu_đãi_.....thực_hiện_nhiệm_vụ_SyISatY.pdf
vanbanviphamphapluat

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353