SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bổ sung, sửa đổi danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được Chung

Ngày thông báo: 11-11-2019

Thực hiện công văn số 6375/BKHĐT-KTCN ngày 04 tháng 09 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố thông tin về việc bổ sung, sửa đổi danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, như sau:
1. Mục đích của việc bổ sung, sửa đổi danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được
Các danh mục ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, xác định đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Do đó, nhằm đẩy mạnh chính sách khuyến khích sản xuất hàng hóa trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT.
2. Hướng dẫn quy trình thực hiện
Bước 1: doanh nghiệp rà soát các danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT theo ngành, lĩnh vực của mình, bao gồm:
+ Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được;
+Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ôtô trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông – công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được;
+ Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được.
Bước 2: bổ sung, sửa đổi danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được (Biểu mẫu đính kèm) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
3. Thông tin liên hệ
Biểu mẫu và nội dung Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 3932 0122, email: ntmtrinh.skhcn@tphcm.gov.vn


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927705