SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chương trình Diễn đàn “Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ” năm 2022 Chung

Ngày thông báo: 04-11-2022

- Tên Chương trình: Diễn đàn “Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ” năm 2022.

- Mục đích: tuyên truyền, nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhận lực về đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, hình thành văn hóa trong xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sở hữu trí tuệ;

- Thời gian tổ chức: ngày 06 tháng 01 năm 2023 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ (Thủ đô Hà Nội).

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp.

Địa chỉ: Số 6 - TT3, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0976696229, Email: info@ttqcc.vn, Website: ttqcc.vn

Tài liệu đính kèm:
9623vp_signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353