SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 Công khai tài chính

Ngày thông báo: 07-12-2022

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 959/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Xem toàn văn Quyết định (file đính kèm)

Tài liệu đính kèm:
959_QD-SKHCN.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353